فلفل دلمه ای سبز دستچین ۱ کیلوگرمی
۲۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۹,۸۰۰ تومان
فلفل دلمه ای سبز دستچین ۵۰۰ گرمی
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۵۰ تومان
بادمجان دستچین ۱ کیلوگرمی
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۰۰ تومان
خیار درختی مجلسی ۱ کیلوگرمی
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
گوجه فرنگی دستچین ۱ کیلوگرمی
۱۰,۴۰۰ تومان
۹,۸۸۰ تومان
سیب زمینی ارگانیک دستچین شده ۱ کیلوگرمی
۹,۵۰۰ تومان%۱۰
۸,۵۵۰ تومان
خیار سالادی دستچین ۱ کیلوگرمی
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۵۰ تومان