فلفل دلمه ای سبز دستچین ۱ کیلوگرمی
۲۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۹,۸۰۰ تومان
فلفل دلمه ای سبز دستچین ۵۰۰ گرمی
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۵۰ تومان
خیار درختی مجلسی ۱ کیلوگرمی
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۳,۷۷۵ تومان
سیب زمینی ارگانیک دستچین شده ۱ کیلوگرمی
۹,۵۰۰ تومان%۱۰
۸,۵۵۰ تومان
پیاز زرد ارگانیک ۵۰۰ گرمی
۴,۷۰۰ تومان
۴,۴۶۵ تومان
خیار سالادی دستچین ۱ کیلوگرمی
۵,۵۰۰ تومان
۵,۲۲۵ تومان
خیار سالادی دستچین ۵۰۰ گرمی
۲,۳۰۰ تومان
۲,۱۸۵ تومان