کاهو پیچ تازه ۱ عددی
۲۱,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۵۰ تومان
بادمجان دلمه ای دستچین ۱ کیلوگرمی
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
کلم سفید ارگانیک ۳ کیلو
۴۸,۰۰۰ تومان%۲۰
۳۸,۴۰۰ تومان
کلم قرمز هودکا ۷۰۰ گرمی
۲۰,۱۰۰ تومان%۱۰
۱۸,۰۹۰ تومان
کاهو ارگانیک ۱ عددی
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
پیاز سفید دستچین ۱ کیلوگرمی
۷,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۰ تومان
فلفل دلمه ای سبز دستچین ۱ کیلوگرمی
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۵۰ تومان
بادمجان دستچین ۱ کیلوگرمی
۱۱,۱۰۰ تومان
۱۰,۵۴۵ تومان
خیار درختی مجلسی ۱ کیلوگرمی
۱۳,۸۰۰ تومان
۱۳,۱۱۰ تومان
گوجه فرنگی دستچین ۱ کیلوگرمی
۱۳,۳۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۹۷۰ تومان