محصولات ویژه
  محصولات ویژه
  محصولات تخفیف دار
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۱۵۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۱,۸۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۵۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳۲۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۵,۹۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۲,۲۵۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
۲۵۵,۰۰۰ تومان%۲۵
۱۹۱,۲۵۰ تومان
  محصولات تخفیف دار
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۱۵۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۱,۸۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۵۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳۲۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۵,۹۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۲,۲۵۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
۲۵۵,۰۰۰ تومان%۲۵
۱۹۱,۲۵۰ تومان
  مواد پروتئینی
ماهی سالمون نروژی اصل ۱ کیلوگرمی
 ۱ نفر
۱۷۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۵۳,۰۰۰ تومان
ماهی شوریده ۱ کیلویی دونا
۸۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۵,۶۰۰ تومان
ماهی سرخو اصل ۱  کیلویی دونا
 ۱ نفر
۱۱۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰۱,۷۰۰ تومان
ماهی شیر اصل خلیج ۱ کیلویی دونا
 ۱ نفر
۱۳۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۱۹,۷۰۰ تومان
ماهی حلوایی سفید مقوایی ۱ کیلویی دونا
۷۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۶۹,۳۰۰ تومان
ماهی سالمون پرورشی ۱ کیلویی دونا
 ۱ نفر
۳۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۳,۳۰۰ تومان
  مواد پروتئینی
ماهی سالمون نروژی اصل ۱ کیلوگرمی
 ۱ نفر
۱۷۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۵۳,۰۰۰ تومان
ماهی شوریده ۱ کیلویی دونا
۸۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۵,۶۰۰ تومان
ماهی سرخو اصل ۱  کیلویی دونا
 ۱ نفر
۱۱۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰۱,۷۰۰ تومان
ماهی شیر اصل خلیج ۱ کیلویی دونا
 ۱ نفر
۱۳۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۱۹,۷۰۰ تومان
ماهی حلوایی سفید مقوایی ۱ کیلویی دونا
۷۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۶۹,۳۰۰ تومان
ماهی سالمون پرورشی ۱ کیلویی دونا
 ۱ نفر
۳۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۳,۳۰۰ تومان
  آجیل
  آجیل
  خشکبار
  خشکبار
  نوشیدنی
  نوشیدنی
  صبحانه
شکلات صبحانه نوتلا ۳۵۰ گرمی
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۲۵۰ تومان
کره بادام زمینی جیف jif مدل Extra Crunchy
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
کره بادام زمینی عسلی JIF Creamy honey
 ۳ نفر
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۵۰ تومان
شکلات صبحانه نوتلا مدل لباس دار ۷۵۰ گرمی Nuss-Nugat
 ۱ نفر
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۶۶,۰۰۰ تومان
عسل سیاه جنگلی محصول اسپانیا وزن ۱ کیلویی
 ۴ نفر
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۵۶,۰۰۰ تومان
عسل موشکی امریکن تیست ۴۰۰ گرمی
۸۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۲,۰۰۰ تومان
  صبحانه
شکلات صبحانه نوتلا ۳۵۰ گرمی
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۲۵۰ تومان
کره بادام زمینی جیف jif مدل Extra Crunchy
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
کره بادام زمینی عسلی JIF Creamy honey
 ۳ نفر
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۵۰ تومان
شکلات صبحانه نوتلا مدل لباس دار ۷۵۰ گرمی Nuss-Nugat
 ۱ نفر
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۶۶,۰۰۰ تومان
عسل سیاه جنگلی محصول اسپانیا وزن ۱ کیلویی
 ۴ نفر
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۵۶,۰۰۰ تومان
عسل موشکی امریکن تیست ۴۰۰ گرمی
۸۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۲,۰۰۰ تومان
  ادویه جات
  ادویه جات
  کالاهای اساسی
  کالاهای اساسی
  تنقلات
بیسکویت اوریو OREO مدل ساندویچی طعم شکلاتی
 ۱۲ نفر
۲۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۱,۶۰۰ تومان
بیسکویت لیوانی ۶۷ گرمی با طعم وانیل OREO
 ۱ نفر
۲۱,۵۰۰ تومان%۳۵
۱۳,۹۷۵ تومان
شکلات سوپر لاکچری Fox’s فاکس مدل Selection
 ۲ نفر
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۲۵۰ تومان
شکلات نستله کوالیتی استریت ۹۰۰ گرمی
 ۱ نفر
۳۹۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۵۱,۰۰۰ تومان
شکلات بلژیکی مدل صدفی Belgian Gourmet
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۵۰۰ تومان
  تنقلات
بیسکویت اوریو OREO مدل ساندویچی طعم شکلاتی
 ۱۲ نفر
۲۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۱,۶۰۰ تومان
بیسکویت لیوانی ۶۷ گرمی با طعم وانیل OREO
 ۱ نفر
۲۱,۵۰۰ تومان%۳۵
۱۳,۹۷۵ تومان
شکلات سوپر لاکچری Fox’s فاکس مدل Selection
 ۲ نفر
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۲۵۰ تومان
شکلات نستله کوالیتی استریت ۹۰۰ گرمی
 ۱ نفر
۳۹۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۵۱,۰۰۰ تومان
شکلات بلژیکی مدل صدفی Belgian Gourmet
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۵۰۰ تومان
  محصولات پربازدید
  محصولات پربازدید
  محصولات پرفروش
  محصولات پرفروش
  دانستنی ها
باقالی پلو با گوشت گردن
 چهارشنبه 11 تیر 1399
چلو ماهیچه به سبک پسران کریم!
 چهارشنبه 11 تیر 1399
خواص کنسرو ذرت چیست؟
 چهارشنبه 11 تیر 1399
  دانستنی ها
باقالی پلو با گوشت گردن
 چهارشنبه 11 تیر 1399
چلو ماهیچه به سبک پسران کریم!
 چهارشنبه 11 تیر 1399
خواص کنسرو ذرت چیست؟
 چهارشنبه 11 تیر 1399