فروش ویژه
موز هودکا ۵۰۰ گرمی
۶,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
موز هودکا ۱ کیلوگرمی
۱۳,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته ۱ کیلویی دونا
۶۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته ۷۵۰ گرمی دونا
۵۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته  ۵۰۰ گرمی دونا
۳۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته  ۲۵۰ گرمی دونا
۱۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
عسل موشکی امریکن تیست ۴۰۰ گرمی
۸۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کورن فلکس فیتنس نستله طعم شکلاتی
 ۲ نفر
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی سالمون پرورشی ۱ کیلویی دونا
 ۱ نفر
۳۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۳,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی حلوایی سفید مقوایی ۱ کیلویی دونا
۷۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۶۹,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی شیر اصل خلیج ۱ کیلویی دونا
 ۱ نفر
۱۳۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۱۹,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی سرخو اصل ۱  کیلویی دونا
 ۱ نفر
۱۱۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰۱,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی شوریده ۱ کیلویی دونا
۸۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۵,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۱ کیلویی دونا
۷۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۷۵۰ گرمی دونا
۵۶,۲۵۰ تومان