فروش ویژه
پودر کاکائو Ovaltine مقدار ۴۰۰ گرمی
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قهوه اسیاب شده ترک مقدار ۲۰۰ گرمی
۷۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زغال اخته دستچین تازه ۵۰۰ گرمی
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
شلیل دستچین شده ۵۰۰ گرمی دونا
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
فروش ویژه
شلیل دستچین شده ۱ کیلوگرمی دونا
۲۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده ۵۰۰ گرمی دونا
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده ۱ کیلوگرمی دونا
۲۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو زرد دستچین مجلسی ۵۰۰ گرمی دونا
۱۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو زرد دستچین مجلسی ۱ کیلوگرمی دونا
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۱,۳۵۰ تومان