فروش ویژه
مسکن قوی درد پانادول Panadol Actifast بسته 20 عددی
 ۱۰ نفر
۳۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن میگرن پانادول Panadol Migraine بسته 24 عددی
 ۱۰ نفر
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن پانادول Panadol Advance ورق 12 عددی
 ۸ نفر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مسکن و تب بر پانادول مدل Panadol Extra ورق 12 عددی
 ۷ نفر
۲۳۰,۰۰۰ تومان