فروش ویژه
شکلات صبحانه نوتلا ۳۵۰ گرمی
۱۴۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۱۱۹,۰۰۰ تومان
شکلات صبحانه نوتلا مینی ۲۵ گرمی
۳۷,۵۰۰ تومان%۲۰
۳۰,۰۰۰ تومان
شکلات صبحانه نوتلا ۷۵۰ گرمی
۲۲۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۹۸,۰۰۰ تومان