فروش ویژه
پک تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
۱۴,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
پک تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
۲۲,۰۰۰ تومان%۱۵
۱۸,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
پک تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
۳۶,۸۰۰ تومان