فروش ویژه
ماست پرچرب 900 گرمی چوپان
۱۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دوغ نعناع و پونه 1.5 لیتری کاله
۱۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دوغ بدون گاز هشت گیاه 1.5 لیتر عالیس
۱۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماست سون کم چرب 2.2 کیلوگرمی کاله
۴۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
خامه ترش 200 گرمی کاله
۱۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پنیر ورقه ای گودا 180 گرمی کاله
۳۳,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر پرچرب تازه 1 لیتری پاک
۲۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر کم چرب فرادما 1 لیتری عالیس
۱۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر پرچرب فرادما 1 لیتری عالیس
۱۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کشک با طعم سیر و نعنا 230 گرمی سمیه
۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کشک مایع شیشه ای 650 گرمی سمیه
۴۱,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
کشک مایع کیسه ای 1000 گرمی بیژن
۴۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کشک مایع کیسه ای 500 گرمی بیژن
۳۲,۰۰۰ تومان