فروش ویژه
پنیر چدار دانمارکی کرافت ۲۰۰ گرمی
۴۵,۰۰۰ تومان
شیر پاکتی تازه بدون لاکتوز حجم ۱ لیتر
۱۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۷۰۰ تومان
شیر تازه پرچرب پاک و سنتی حجم ۱ لیتر
۱۲,۵۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۲۵۰ تومان
شیر تازه کم چرب ویتامینه پاک حجم ۱ لیتر
۸,۰۰۰ تومان%۱۰
۷,۲۰۰ تومان
شیر تازه پرچرب پاک حجم ۱ لیتر
۸,۵۰۰ تومان%۱۰
۷,۶۵۰ تومان
شیر کم چرب فرادما عالیس حجم ۱ لیتر
۱۵,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۵۰۰ تومان
شیر پرچرب فرادما عالیس حجم ۱ لیتر
۱۵,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۵۰۰ تومان