فروش ویژه
تب سنج دیجیتالی مدل زیر زبانی
 ۷ نفر
۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
تب سنج دیجیتالی تفنگی لیزری
 ۸ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان