فروش ویژه
کره سنتی 100 گرمی شکلی
۲۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کره سنتی 50 گرمی شکلی
۱۳,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کره پاستوریزه 100 گرمی پاک
۲۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کره حیوانی پاستوریزه 50 گرمی میهن
۱۳,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کره حیوانی پاستوریزه 100 گرمی میهن
۲۶,۰۰۰ تومان