دوغ با طعم نعنا ۱.۵ لیتری پگاه
۱۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۷۰۰ تومان
دوغ ۱.۵ لیتری میهن
۱۲,۰۰۰ تومان