فروش ویژه
کشک با طعم سیر و نعنا 230 گرمی سمیه
۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کشک مایع شیشه ای 650 گرمی سمیه
۴۱,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
کشک مایع کیسه ای 1000 گرمی بیژن
۴۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کشک مایع کیسه ای 500 گرمی بیژن
۳۲,۰۰۰ تومان