فروش ویژه
فشارسنج دیجیتال سخنگوی فارسی Jziki
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پالس اکسیمتر مدل A2 تست اکسیژن خون
 ۹ نفر
  ناموجود
فروش ویژه
تب سنج دیجیتالی مدل زیر زبانی
 ۷ نفر
۷۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۵۹,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
تب سنج دیجیتالی تفنگی لیزری
 ۸ نفر
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دستگاه پالس اکسیمتر تست اکسیژن خون
 ۱۱ نفر
  ناموجود