فروش ویژه
بادام هندی شور 1 کیلویی اعلاء
  ناموجود
فروش ویژه
آجیل هندی 1 کیلویی اعلاء دونا
  ناموجود
فروش ویژه
گردو فسنجانی 1 کیلوئی دونا
 ۳ نفر
  ناموجود
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء 1 کیلویی دونا
 ۴ نفر
  ناموجود
فروش ویژه
مغز بادام زمینی آستانه 1کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
  ناموجود
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست خام 1 کیلویی دونا
 ۴ نفر
  ناموجود
فروش ویژه
بادام هندی زعفرانی 1کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
  ناموجود