فروش ویژه
چای سیاه معطر ارل گری طبیعت ۴۵۰ گرم
۹۹,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سنتی توینینگز ۴۵۰ گرمی
۱۳۴,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سیلان ممتاز طبیعت مقدار ۴۵۰ گرمی
۱۰۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۹۱,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای صبحانه انگلیسی معطر شهرزاد ۵۰۰ گرمی
۱۱۹,۸۰۰ تومان%۳۵
۷۷,۸۷۰ تومان