فروش ویژه
چای سبز Green Tea بسته 500 گرمی امیننت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه عطری ارل گری EARL GREY مقدار 400 گرمی امیننت
 ۱۰ نفر
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چای خالص سیلان کیسه ای pure ceylon مقدار 450 گرمی امیننت
 ۱۰ نفر
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چای لوکس قوطی فلزی Luxury Tea مقدار 200 گرمی امیننت
 ۱۰ نفر
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سبز لوکس قوطی فلزی Luxury Green مقدار 200 گرمی امیننت
 ۱۰ نفر
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه با طعم هل cardamom مقدار 500 گرمی امیننت
 ۱۰ نفر
۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه ارل گری مقدار 500 گرمی گلستان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چای کلکته هندوستان 400 گرمی شهرزاد
۹۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل ارل گری بسته 400 گرمی
۹۲,۰۰۰ تومان