فروش ویژه
چای صبحانه انگلیسی معطر شهرزاد ۵۰۰ گرمی
۶۸,۰۰۰ تومان%۲۵
۵۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل کلکته هندوستان بسته ۵۰۰ گرمی
۶۹,۸۵۰ تومان
۶۶,۳۵۸ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل ارل گری بسته ۵۰۰ گرمی
۶۹,۹۰۰ تومان
۶۶,۴۰۵ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد با طعم هل بسته ۵۰۰ گرمی
۶۶,۵۰۰ تومان%۱۰
۵۹,۸۵۰ تومان