فروش ویژه
چای سیاه معطر ارل گری طبیعت ۴۵۰ گرم
۸۹,۹۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سنتی توینینگز ۴۵۰ گرمی
۱۰۴,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای صبحانه انگلیسی معطر شهرزاد ۵۰۰ گرمی
۶۸,۰۰۰ تومان%۱۵
۵۷,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل ارل گری بسته ۵۰۰ گرمی
۱۲۱,۰۰۰ تومان%۳۰
۸۴,۷۰۰ تومان