فروش ویژه
چای سیاه معطر ارل گری طبیعت ۴۵۰ گرم
۹۹,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سنتی توینینگز ۴۵۰ گرمی
۱۳۴,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای سیاه سیلان ممتاز طبیعت مقدار ۴۵۰ گرمی
۱۰۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۹۱,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای صبحانه انگلیسی معطر شهرزاد ۵۰۰ گرمی
۱۱۹,۸۰۰ تومان%۳۵
۷۷,۸۷۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل کلکته هندوستان بسته ۵۰۰ گرمی
۱۲۶,۲۰۰ تومان%۳۵
۸۲,۰۳۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل ارل گری بسته ۵۰۰ گرمی
۱۲۶,۰۰۰ تومان%۳۵
۸۱,۹۰۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد با طعم هل بسته ۵۰۰ گرمی
۱۲۴,۴۰۰ تومان
چای سیاه با گل محمدی چای دبش بسته ۱۰۰ گرمی
۳۴,۸۰۰ تومان%۱۵
۲۹,۵۸۰ تومان
چای سیاه با هل چای دبش بسته ۱۰۰ گرمی
۳۴,۴۰۰ تومان%۱۰
۳۰,۹۶۰ تومان