فروش ویژه
چای سیاه دوغزال طلایی مقدار ۵۰۰ گرمی
۷۹,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۱,۱۰۰ تومان
فروش ویژه
چای صبحانه انگلیسی معطر شهرزاد ۵۰۰ گرمی
۵۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل کلکته هندوستان بسته ۵۰۰ گرمی
۶۵,۰۰۰ تومان%۱۰
۵۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد مدل ارل گری بسته ۵۰۰ گرمی
۶۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۶۰,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
چای شهرزاد با طعم هل بسته ۵۰۰ گرمی
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۱,۷۵۰ تومان
چای سیلان دوغزال مقدار ۴۰۰ گرمی
۸۹,۰۰۰ تومان
۸۴,۵۵۰ تومان
چای شهرزاد مدل کله مورچه بسته ۵۰۰ گرمی
۶۶,۰۰۰ تومان%۴۰
۳۹,۶۰۰ تومان