فروش ویژه
زرشک پفکی درجه یک 500 گرمی اعلاء دونا
۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زرشک پفکی درجه یک 250 گرمی اعلاء دونا
۲۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
زعفران 10 گرمی سوپر نگین دونا
 ۸ نفر
۱۷۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زعفران 5 گرمی سوپر نگین دونا
 ۷ نفر
۸۵,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۲,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
زعفران 3 گرمی سوپر نگین دونا
 ۵ نفر
۵۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۵,۹۰۰ تومان
فروش ویژه
زعفران 1 گرمی سوپر نگین دونا
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۱۵۰ تومان