ارده ممتاز شیررضا 700 گرمی
۸۹,۶۰۰ تومان%۱۵
۷۶,۱۶۰ تومان
کنجد برشته سیر و سبزیجات شیررضا 200 گرمی
۳۰,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۷,۷۲۰ تومان
کنجد برشته پیاز و جعفری شیررضا 200 گرمی
۳۰,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۷,۷۲۰ تومان
حلوا ارده نرم برادران عاصمی 500 گرمی
۳۷,۵۰۰ تومان%۱۵
۳۱,۸۷۵ تومان