فروش ویژه
عسل زنجبیل استرالیا 500 گرمی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
عسل موشکی امریکن تیست 400 گرمی
۹۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
عسل سیاه جنگلی محصول اسپانیا وزن 1 کیلویی
 ۴ نفر
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
عسل طبیعی استرالیا مدل American Taste وزن 1 کیلویی
 ۱ نفر
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مربا انجیر ایز 650 گرمی
۴۲,۶۰۰ تومان%۳۰
۲۹,۸۲۰ تومان
مربا توت فرنگی اصالت 820 گرمی
۵۵,۳۴۰ تومان%۲۵
۴۱,۵۰۵ تومان
مربا هویج اصالت 820 گرمی
۴۲,۰۰۰ تومان%۲۵
۳۱,۵۰۰ تومان