فروش ویژه
اسپاگتی 1.2 وزن 500 گرمی تک ماکارون
۱۰,۱۰۰ تومان
فروش ویژه
اسپاگتی با قطر 1.2 مقدار 700 گرمی مک ماکارون
۸,۴۶۰ تومان
۸,۰۳۷ تومان
ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی مک ماکارون
۷,۱۶۰ تومان
۶,۸۰۲ تومان