فروش ویژهسفارشی
چیپس با سس باربیکیو پرینگلز
 ۷ نفر
  ناموجود
فروش ویژهسفارشی
چیپس سرکه نمکی پرینگلز
 ۸ نفر
  ناموجود
فروش ویژهسفارشی
چیپس تند و اسپایسی پرینگلز
 ۸ نفر
  ناموجود
سفارشی
چیپس با سس کچاپ پرینگلز
 ۴ نفر
  ناموجود
سفارشی
چیپس پنیر و پیاز پرینگلز
 ۴ نفر
  ناموجود
سفارشی
چیپس ساده نمکی اورجینال پرینگلز
 ۴ نفر
  ناموجود
سفارشی
چیپس پاپریکا پرینگلز
 ۴ نفر
  ناموجود
سفارشی
چیپس پیاز و خامه ترش پرینگلز
 ۴ نفر
  ناموجود