فروش ویژه
گوشت خورشتی گوساله ممتاز 1 کیلوگرمی
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
فیله گوساله ممتاز 1 کیلوگرمی دونا
۳۲۷,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
گوشت چرخ کرده گوساله 1 کیلوگرمی
۱۵۲,۵۰۰ تومان