فروش ویژه
سوسیس مخصوص 60 درصد گوشت قرمز 500 گرمی شام شام
۴۹,۵۰۰ تومان%۲۰
۳۹,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
پپرونی 90 درصد 250 گرمی 202
۷۴,۵۰۰ تومان%۲۰
۵۹,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
سوسیس آلمانی 40 درصد 1 کیلوگرمی 202
۶۶,۰۰۰ تومان%۲۰
۵۲,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
بیکن 97 درصد گوشت فرانسوی 250 گرمی 202
۷۷,۵۰۰ تومان%۲۰
۶۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
سوسیس شکاری 90 درصد گوشت 1 کیلوگرمی گوشتیران
۱۹۶,۵۰۰ تومان%۱۵
۱۶۷,۰۲۵ تومان
فروش ویژه
کالباس مرغ 90% مقدار 200 گرمی شام شام
۳۰,۷۰۰ تومان%۱۵
۲۶,۰۹۵ تومان
ژامبون مرغ دودی 90% 300 گرمی سولیکو
۴۷,۷۹۰ تومان%۱۰
۴۳,۰۱۱ تومان
سوجوک 80 درصد 250 گرمی سولیکو
۹۴,۵۰۰ تومان%۱۰
۸۵,۰۵۰ تومان
کالباس ژیگو 300 گرمی سولیکو
۶۷,۵۰۰ تومان%۱۰
۶۰,۷۵۰ تومان
سوسیس هات داگ 300 گرمی سولیکو
۴۶,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۱,۴۰۰ تومان
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو
۴۶,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۱,۴۰۰ تومان
بیکن تنوری 90 درصد 250 گرمی سولیکو کاله
۹۷,۵۰۰ تومان%۱۰
۸۷,۷۵۰ تومان
سوسیس فرانکفورتر 300 گرمی سولیکو کاله
۵۹,۴۰۰ تومان%۱۰
۵۳,۴۶۰ تومان
بیکن ایرلندی 97 درصد 250 گرمی سولیکو کاله
۱۰۳,۳۴۰ تومان%۱۰
۹۳,۰۰۶ تومان