فروش ویژه
گوشت فیله مرغ بسته بندی 1 کیلوگرمی
۱۲۴,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت ران مرغ بدون پوست 1 کیلوگرمی
۹۰,۰۰۰ تومان