فروش ویژه
ماسک سه لایه وارداتی تمام مشکی بسته ۵۰ عددی
 ۲۴ نفر
۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماسک سه لایه پزشکی آبی وارداتی بسته ۵۰ عددی
 ۱۲ نفر
۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی در روغن شیلتون وزن ۱۸۰ گرمی
۲۹,۸۵۰ تومان
۲۸,۳۵۸ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی دونارسی وزن ۱۸۰ گرمی
۲۳,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
دستگاه پالس اکسیمتر تست اکسیژن خون
 ۱۱ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان