فروش ویژه
گوشت راسته گوسفندی تازه 1 کیلوگرمی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نان سنتی کاک  چندغله 400 گرمی اورنگ
۴۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو سس ماکارونی 380 گرمی بیژن
۲۴,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر تازه کم چرب 945 میلی لیتری ماهشام
۲۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر پرچرب ESL مقدار 1 لیتری رامک
۲۵,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی شور 1 کیلویی اعلاء
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لپه ارگانیک 900 گرمی آبگینه
۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماست یونانی کم چرب 1.5 کیلوگرمی پگاه
۷۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
ماست یونانی پرچرب 1.5 کیلوگرمی پگاه
۷۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
ماست پرچرب 1000 گرمی پگاه
۲۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
ماست کم چرب 1000 گرمی پگاه
۲۶,۵۰۰ تومان