فروش ویژه
ماهی شوریده 1 کیلویی دونا
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی راشگو 1 کیلویی دونا
۳۵۸,۰۰۰ تومان
ماهی تن 1 کیلویی دونا
۱۲۵,۰۰۰ تومان