فروش ویژه
ترشی لیته 630 گرمی بدر
۲۳,۲۰۰ تومان%۱۰
۲۰,۸۸۰ تومان
فروش ویژه
خیارشور قلمی 1.5 کیلوگرمی اصالت
۵۹,۷۰۰ تومان%۲۵
۴۴,۷۷۵ تومان
فروش ویژه
ترشی سیر مروارید 680 گرمی اصالت
۴۳,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
ترشی مخلوط 1.45 کیلوگرم اصالت
۵۳,۷۵۰ تومان%۲۰
۴۳,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
خیارشور مهرام 680 گرمی
۳۳,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
ترشی مخلوط در سس انبه 630 گرمی بدر
۲۵,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۳,۲۲۰ تومان
فروش ویژه
ترشی فلفل 600 گرمی سحر
۲۷,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
ترشی گل سیر کاراملی 680 گرمی اصالت
۳۲,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
زیتون شور بدون هسته 700 گرمی OAB
۶۷,۸۰۰ تومان
۶۴,۴۱۰ تومان
فروش ویژه
زیتون شور با هسته ایرانی بدر 650 گرمی
۶۸,۸۰۰ تومان
۶۵,۳۶۰ تومان
فروش ویژه
خیارشور ویژه دلوسه مقدار 750 گرمی
۳۷,۸۰۰ تومان
ترشی لیته 670 گرمی بیژن
۲۴,۶۰۰ تومان
۲۳,۳۷۰ تومان