فروش ویژه
ماهی شوریده ۱ کیلویی دونا
۲۷۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی راشگو ۱ کیلویی دونا
۳۵۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز ۱ کیلویی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی ۱ کیلوگرمی
۱۵۳,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
سردست گوسفندی کشتار صبح ۱ کیلوگرمی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
پک تخم مرغ ۶ عددی آباریس
۱۳,۹۰۰ تومان
۱۳,۲۰۵ تومان