فروش ویژه
ماهی شوریده ۱ کیلویی دونا
۲۵۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی راشگو ۱ کیلویی دونا
۳۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز ۱ کیلویی
۱۶۸,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی ۱ کیلوگرمی
۱۱۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
سردست گوسفندی کشتار صبح ۱ کیلوگرمی
۱۵۸,۰۰۰ تومان
پک تخم مرغ ۶ عددی تک رنگ
۱۱,۸۰۰ تومان%۱۵
۱۰,۰۳۰ تومان